Życzenia Świąteczne

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można będzie składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości 16 marca  Prezes ARiMR Daniel Obajtek w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Jest to drugi nabór wniosków o takie wsparcie, poprzedni odbył się od 20 sierpnia do 16 września 2015 r.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W ramach całego PROW 2014-2020 na wsparcie dla młodych rolników przeznaczono 718 mln euro.

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR.

Dnia 15 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w pensjonacie przy ul. Bohaterów Studzianek 30 odbyło się spotkanie producentów rolnych z terenu powiatu kozienickiego na temat pozyskiwania środków finansowych na modernizację gospodarstw rolnych w 2016 r. oraz innych programów w ramach PROW na lata 2014-2020. P1000192

Po uroczystym otwarciu spotkania przez Prezesa Związku Producentów Rolnych w Kozienicach Pana Włodzimierza Kowalskiego oraz Starostę Powiatu Kozienickiego Pana Andrzeja Junga przystąpiono do prezentacji najważniejszych zagadnień związanych z ww. programami.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Daniel Maliszewski doradca w zakresie programów unijnych. Przedstawił zebranym uczestnikom spotkania zasady ubiegania się o dofinansowanie w poszczególnych programach oraz zwrócił uwagę na istotne kwestie różniące obecny program od wcześniejszej edycji.

Po zakończeniu prelekcji rozpoczęła się dyskusja. Każdy z zebranych uczestników mógł zabrać głos.

Spotkanie odbyło się dzięki pomocy firmy Lopeno Maszyny i Urządzenia mieszczącej się przy ul. Brzozowej 4, 26-900 Kozienice, której właścicielem jest Pan Daniel Krześniak.

Po wyczerpujących odpowiedziach zakończono zebranie.

W zebraniu udział wzięli:

 1. Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego
 2. Zbigniew Getler - Kierownik Oddziału Mazowieckiej Izby Rolniczej w Radomiu
 3. Mirosław Górka - Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Kozienicach
 4. Małgorzata Mazur Kierownik - ODR Koziencie
 5. Włodzimierz Kowalski - Prezes Związku Producentów Rolnych w Kozienicach
 6. Grzegorz Tyniecki - Członek Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej
 7. Ewa Malec - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska RM w Kozienicach
 8. Grzegorz Wrona - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska RM w Kozienicach
 9. Jan Lewandowski - Radny Rady Gminy Magnuszew
 10. Marek Boryczka - Sołtys Wsi Dąbrówki
 11. Artur Gac – Sołtys Wsi Janików
 12. Członkowie Związku Producentów Rolnych w Kozienicach
 13. Rolnicy z terenu powiatu kozienickiego

Zebranie zorganizowane zostało przez Związek Producentów Rolnych w Kozienicach oraz Radę Powiatową Mazowieckiej Izby Rolniczej w Kozienicach.

Honorowy patronat nad spotkaniem objęli:

Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego

Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice

 

Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za udział w spotkaniu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z z relacją TV Kronika Kozienicka oraz galerią zdjęć.

plakat

Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019.

Więcej informacji na stronie MRiRW.