Związek Producentów Rolnych w Kozienicach informuje, iż w dniach od 15 października do 13 listopada 2018 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej".

Pomoc jest finansowana z budżetu PROW 2014 - 2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł

Więcej informacji na stronie ARiMR

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiony został nowy portal  Portal IRZplus. Rolnicy i przedsiębiorcy z terenów wiejskich, którzy posiadają oznakowane bydło, owce, kozy czy świnie, mogą szybko i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących zwierząt gospodarskich, np. o ich urodzeniu, kupnie, wywozie lub uboju.

Więcej informacji na stronie ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 15 maja do 30 września 2018 r. posiadacze zwierząt, którzy przystąpili do programu wypłat rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia  (sus scrofa) mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o:

  1. wypłatę II transzy rekompensaty - jeżeli przystąpili do programu w 2017 r.
  2. wypłatę III transzy rekompensaty - jeżeli przystąpili do programu w 2016 r.
  3. wypłatę IV transzy rekompensaty - jeżeli przystąpili do programu w 2015 r.

Więcej informacji na stronie ARiMR 

KOK

5 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1297), która m.in. zwiększa limity dostępnych środków finansowych na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu czyli tzw. obszarem D, na lata 2018-2020.

Więcej informacji na stronie ARiMR.