Wnioski o przyznanie pomocy na "Premie dla młodych rolników" można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR.

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 28 czerwca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski na Modernizację gospodarstw rolnych w zakresie produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz produkcji bydła mięsnego. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. 

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR.

8 maja 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nową formę zatrudnienia jaką jest umowa cywilno prawna zwana "umową o pomoc przy zbiorach". Zmiana ustawy określa równiez wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych. 

W ramach ww. umowy będzie można zatrudniać równiez cudzoziemców. 

Materiał informacyjny na temat nowej formy wsparcia.

Przebieg procesu legislacyjnego na ww. ustawą.

Został przedłużony termin skłądania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. Nowy termin na złożenie wniosków drogą elektroniczną upywa 15 czerwca 2018 roku

Więcej informacji na stronie ARiMR