Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osoby, które nie zdążyły złożyć do 15 czerwca wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r, będą miały pomniejszone płatności.

Rolnicy, którzy złożyli do 15 czerwca wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 r. mogą liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdążył zrobić tego w tym terminie ma jeszcze szansę na dostarczenie swojego wniosku do ARiMR do 11 lipca. Z tym, że za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty będą pomniejszane o 1%.

Więcej informacji można uzyskać na stronie ARiMR.

Od 8 do 15 czerwca Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracują od godziny 7:30 do godziny 18:00.

Ostatniego dnia naboru tj. w środę 15 czerwca placówki Agencji czynne będą do czasu przyjęcia wniosku od ostatniego rolnika.

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR.

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużony został termin złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Wnioski można składać do dnia 15 czerwca 2016 r.

Związek Producentów Rolnych w Kozienicach przypomina, iż dnia 15 maja 2016 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.
Wnioski można składać za pośrednictwem Internetu, poczty, a także osobiście w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Wnioski, zasady ubiegania się o uzyskanie dofinansowania znajdują się na stronie ARiMR.

Dnia 31 marca 2016 rokurozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Nabór będzie trwał do dnia29 kwietnia 2016 roku.


Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:
• rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
• rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
• rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
• racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocyprzyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR.

 

Wnioski, zasady oraz kryteria ubiegania się o uzyskanie pomocy znajdują się na stroni ARiMR.