Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019.

Więcej informacji na stronie MRiRW.

Jak poinformowała podsekretarz stanu Ewa Lech w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad przygotowaniem rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

Więcej informacji na stronie MRiRW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 3. Państwowa Inspekcja Pracy,
 4. Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa współpracujące z nią banki 22 stycznia 2016 r. otrzymały limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych dla rolników poszkodowanych w ramach klęsk żywiołowych, planowanych do udzielenia w I kwartale 2016 r., tym samym podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe.

Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I kwartale br. kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 296 mln zł.

Banki, które otrzymały limity to:

 1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 3. SGB Bank S.A.,
 4. Bank Zachodni WBK S.A.,
 5. Pekao S.A.,
 6. Krakowski Bank Spółdzielczy,
 7. Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym;

Z - kredyty na zakup użytków rolnych;

PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Z warunkami udzielania kredytów w ramach poszczególnych linii kredytowych można zapoznać się na stronie ARiMR w zakładce "Pomoc krajowa".

Wysokość oprocentowania płaconego przez kredytobiorców w poszczególnych bankach współpracujących z ARiMR w I kwartale 2016 r. przedstawia się następująco:

 

Informujemy, iż 13 stycznia 2016 rok Daniel Obajtek został powołany na stanowisko Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Akt powołania przyjął z rąk Premier Beaty Szydło.

Tego samego dnia nowy Prezes wręczył 12 aktów powołania na stanowiska dyrektorów Oddziałów Regionalnych.

Na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR powołana została Pani Beata Kalinowska.

 Prezesowi oraz powołanym Dyrektorom serdecznie gratulujemy.