Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Pomoc może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

-         jest wpisany do ewidencji producentów;

-         jest pełnoletni;

-         uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;

-      przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;

-         nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;

-         po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej informacji odnośnie ww. zadania znajduje się na stronie ARiMR.

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowana została lista dotycząca kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” . Lista dotyczy wniosków złożonych w 2016 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z listą.

Jak poinformował Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowany został harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014 - 2020.

Aktualny harmonogram przedstawia się następująco:

Harmonogram

Związek Producentów Rolnych w Kozienicach składa serdeczne podziękowania za okazałe wsparcie sponsorom XIII Kozienickiego Dnia Ogórka - Powiśle 2016:

 

1. Przedsiębiorcy:

1. Sklep "OWOCE WARZYWA" Renata Adamska
2. Pałczyński Arkadiusz "TRANS-BUD" PZEDSIĘBORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE
3. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WIR" Waldemar Ozimek & Ryszard Ozimek SPÓŁKA JAWNA
4. FIRNA HANDLOWO-USŁUGOWA OMEGA Zbigniew Żak
5. KOWELD Emilia Panek, Wiesław Roszczypała S.C.
6. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ELKADOR" S.C. Dzik Katarzyna & Łukasiak Dorota
7. TRANSPORT SAMOCHODOWY Janusz Kultys
8. AGENCJA UBEZPIECZENIOWA "INSUREX" Magdalena Wąsowicz
9. P.P.H.U. "DARMEX" Dariusz Szerszeń, Mirosław Szerszeń, Teresa Szerszeń
10. Skład Węgla na Aleksandrówce Ząbek Andrzej
11. Marek Baran ELEKTRO-STAL Recykling
12. Zakład Inwestycji Budownictwa
13. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SKLE OGRODNICZY "WIOLETTA" mag inż. Piotr Kutyła
14. ZAKŁAD USŁUG MELIORACYJNYCH I REKULTYWACYJNYCH Elżbieta Stępień
15. Firma Rolno-Nasienna "ROLSIEW" H. Jarosz, St. Pałczyński Sp. Jawna
16. PRZEDSIĘBIORSTWO HADLOWO-USŁYGOWE ROWMOT Kowalska Edyta
17. GEOWIR S.C. Roman Wysoczański, Stanisław Kuśmierczyk
18. PETRO - Sprzedaż Paliw Wojtek Sobota - Mirosław Wąsik
19. SONDINES Sp. z o.o. Pająk Mariusz
20. Bank BGŻ PARIBAS BNP
21. LAKTALIS POLSKA Sp. z o.o.
22. Biuro rachunkowe RENKA
23. PIEKARNCTWO - CUKIERNICTWO S.C. Ryszard, Mariusz, Jarosław Babula

 

2. Sponsorzy indywidualni

1. Król Monika
2. Kowalski Włodzimierz
3. Pierzchała Romuald
4. Pyrka Tomasz
5. Ośka Tomasz
6. Fuśniak Janusz
7. Gac Artur