plakat zwizek producentow

Jak poinformował Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 31 stycznia 2017 r. Agencja wypłaciła 10,14 mld zł w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok. Zaliczki w wysokości 70 proc. należnych rolnikom płatności wypłacane były do 30 listopada 2016 r. Od 1 grudnia ARiMR realizuje płatności końcowe. Na ich wypłatę zgodnie z prawem Agencja ma czas do końca czerwca 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wdrażania PROW 2014-2020 w 2017 roku.

Harmonogram został przedstawiony przez Podsekretarz stanu MRiRW Ryszarda Zarudzkiego.


h1

arimr