Związek Producentów Rolnych w Kozienicach przypomina, iż 15 maja 2018 roku upływa termin na złożenie wniosków dotyczacych płatności bezpośrednich. 

Jednocześnie informujemy, iż od 2018 roku ww. wnioski można składać jedynie przez internet. 

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR. 

Nadchodzące Święta Wielkanocne niech przyniosą spokój, radość i ukojenie
a Zmartwychwstały Jezus Chrystus napełni serca miłością.

Budząca się do życia wiosna jest czasem wypełnionym słońcem, zielenią i zapachem ziemi... ziemi, która daje chleb...
niech tego chleba nie zabraknie w Państwa domach a nowy nadchodzący okres wytężonych prac polowych upłynie w spokoju
i zadowoleniu z nadchodzących zbiorów...

Wesołego Alleluja !

 Zarząd
Związku Producentów Rolnych 
w Kozienicach 

ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020.

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR. 

Jak informuje ARiMR do 14 marca można składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 r.

Więcej informacji na stronie ARiMR.

Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło poinformować, iż dzięki staraniom wielu osób w miesiącu lutym został zarejestrowany produkt tradycyjny pod nazwą „Kozienicki ogórek kiszony”.

Opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z rejestracją produktu rozpoczęło się wiosną 2017 roku i trwało do okresu zimowego. W jej skład wchodziły wizyty w gospodarstwach rolnych, magazynach, sortowniach, kiszarniach, na plantacjach ogórków oraz wywiady z osobami, które od ponad 25 lat zajmują się kiszeniem ogórków. Następnie odbyły się spotkania konsultacyjne z producentami rolnymi.
Zebrany materiał został opracowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu gdzie głównym koordynatorem przedsięwzięcia była Pani Ewa Stanik.

Owocem szeroko zakrojonego przedsięwzięcia jest produkt tradycyjny wpisany na Listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi pod nazwą „Kozienicki ogórek kiszony”.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem „Kozienickiego ogórka kiszonego”