Nadchodzące Święta Wielkanocne niech przyniosą spokój, radość i ukojenie
a Zmartwychwstały Jezus Chrystus napełni serca miłością.

Budząca się do życia wiosna jest czasem wypełnionym słońcem, zielenią i zapachem ziemi... ziemi, która daje chleb...
niech tego chleba nie zabraknie w Państwa domach a nowy nadchodzący okres wytężonych prac polowych upłynie w spokoju
i zadowoleniu z nadchodzących zbiorów...

Wesołego Alleluja !

 Zarząd
Związku Producentów Rolnych 
w Kozienicach 

ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020.

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR. 

Jak informuje ARiMR do 14 marca można składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 r.

Więcej informacji na stronie ARiMR.

Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło poinformować, iż dzięki staraniom wielu osób w miesiącu lutym został zarejestrowany produkt tradycyjny pod nazwą „Kozienicki ogórek kiszony”.

Opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z rejestracją produktu rozpoczęło się wiosną 2017 roku i trwało do okresu zimowego. W jej skład wchodziły wizyty w gospodarstwach rolnych, magazynach, sortowniach, kiszarniach, na plantacjach ogórków oraz wywiady z osobami, które od ponad 25 lat zajmują się kiszeniem ogórków. Następnie odbyły się spotkania konsultacyjne z producentami rolnymi.
Zebrany materiał został opracowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu gdzie głównym koordynatorem przedsięwzięcia była Pani Ewa Stanik.

Owocem szeroko zakrojonego przedsięwzięcia jest produkt tradycyjny wpisany na Listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi pod nazwą „Kozienicki ogórek kiszony”.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem „Kozienickiego ogórka kiszonego”