Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło poinformować, iż dzięki staraniom wielu osób w miesiącu lutym został zarejestrowany produkt tradycyjny pod nazwą „Kozienicki ogórek kiszony”.

Opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z rejestracją produktu rozpoczęło się wiosną 2017 roku i trwało do okresu zimowego. W jej skład wchodziły wizyty w gospodarstwach rolnych, magazynach, sortowniach, kiszarniach, na plantacjach ogórków oraz wywiady z osobami, które od ponad 25 lat zajmują się kiszeniem ogórków. Następnie odbyły się spotkania konsultacyjne z producentami rolnymi.
Zebrany materiał został opracowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu gdzie głównym koordynatorem przedsięwzięcia była Pani Ewa Stanik.

Owocem szeroko zakrojonego przedsięwzięcia jest produkt tradycyjny wpisany na Listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi pod nazwą „Kozienicki ogórek kiszony”.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem „Kozienickiego ogórka kiszonego”

 

 

plakat zwizek producentow

Jak poinformował Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 31 stycznia 2017 r. Agencja wypłaciła 10,14 mld zł w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok. Zaliczki w wysokości 70 proc. należnych rolnikom płatności wypłacane były do 30 listopada 2016 r. Od 1 grudnia ARiMR realizuje płatności końcowe. Na ich wypłatę zgodnie z prawem Agencja ma czas do końca czerwca 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wdrażania PROW 2014-2020 w 2017 roku.

Harmonogram został przedstawiony przez Podsekretarz stanu MRiRW Ryszarda Zarudzkiego.


h1