Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 28 czerwca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski na Modernizację gospodarstw rolnych w zakresie produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz produkcji bydła mięsnego. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. 

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR.

8 maja 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nową formę zatrudnienia jaką jest umowa cywilno prawna zwana "umową o pomoc przy zbiorach". Zmiana ustawy określa równiez wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych. 

W ramach ww. umowy będzie można zatrudniać równiez cudzoziemców. 

Materiał informacyjny na temat nowej formy wsparcia.

Przebieg procesu legislacyjnego na ww. ustawą.

Został przedłużony termin skłądania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. Nowy termin na złożenie wniosków drogą elektroniczną upywa 15 czerwca 2018 roku

Więcej informacji na stronie ARiMR

W ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2018 roku od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie.

Więcej informacji na stronie ARiMR