8 maja 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nową formę zatrudnienia jaką jest umowa cywilno prawna zwana "umową o pomoc przy zbiorach". Zmiana ustawy określa równiez wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych. 

W ramach ww. umowy będzie można zatrudniać równiez cudzoziemców. 

Materiał informacyjny na temat nowej formy wsparcia.

Przebieg procesu legislacyjnego na ww. ustawą.

Został przedłużony termin skłądania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. Nowy termin na złożenie wniosków drogą elektroniczną upywa 15 czerwca 2018 roku

Więcej informacji na stronie ARiMR

W ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2018 roku od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie.

Więcej informacji na stronie ARiMR

Związek Producentów Rolnych w Kozienicach przypomina, iż 15 maja 2018 roku upływa termin na złożenie wniosków dotyczacych płatności bezpośrednich. 

Jednocześnie informujemy, iż od 2018 roku ww. wnioski można składać jedynie przez internet. 

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR.