Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Związek Producentów Rolnych w Kozienicach życzy zdrowych, pogodnych, pełnych wiary, nadzieji i miłości Świąt oraz radosnego wiosennego nastroju.  

Ubój świń na użytek własny w strefie z ograniczeniami - dopuszczony -  nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Informacja dotycząca uboju świń na użytek własny została podana w dniu 19.03.2014 r. do wiadomości za pośrednictwem strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje,
że w roku 2014 już po raz kolejny realizować będzie projekt systemowy
„Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim”.

W chwili obecnej prowadzony jest nabór kandydatów do projektu.

 

Osobami, które mogą skorzystać ze wsparcia są osoby niepełnosprawne w szczególności diabetycy, którzy spełniają poniższe warunki:

  1. Są nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu z pośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
  2. Korzystają z różnych form wsparcia pomocy społecznej (liczy się również pomoc w ramach tego projektu)
  3. Znajdują się w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)

Jeśli spełniasz kryteria, o których mowa powyżej zgłoś się!

 

Bliższych informacji można uzyskać w:

 

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W KOZIENICACH

UL. KOCHANOWSKIEGO 15,
26-900 KOZIENICE

POKÓJ NR 4

Tel. 48/382-05-62

Związek Producentów Rolnych w Kozienicach wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom informuje, iż w dniu 07.03.2014 r. (sobota) organizuje wyjazd na XX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH.

Targi odbędą się w Kielcach. 

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 507 108 147

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w minionym tygodniu przeprowadziło kilka spotkań dotyczących wykrycia 2 przypadków występowania wirusa ASF u dzików na terenie Polski.

W dniu dzisiejszym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z przedstawicielami rolników oraz zakładów przetwórczych z terenu objętego strefą buforową. Ministerstwo wystapiło do komisarza UE Daciana Ciolosa o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania półtusz wieprzowych oraz funduszy rezerwowych na częściowe pokrycie strat dla producentów trzody chlewnej ze strefy buforowej.