W ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2018 roku od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie.

Więcej informacji na stronie ARiMR

Związek Producentów Rolnych w Kozienicach przypomina, iż 15 maja 2018 roku upływa termin na złożenie wniosków dotyczacych płatności bezpośrednich. 

Jednocześnie informujemy, iż od 2018 roku ww. wnioski można składać jedynie przez internet. 

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR. 

Nadchodzące Święta Wielkanocne niech przyniosą spokój, radość i ukojenie
a Zmartwychwstały Jezus Chrystus napełni serca miłością.

Budząca się do życia wiosna jest czasem wypełnionym słońcem, zielenią i zapachem ziemi... ziemi, która daje chleb...
niech tego chleba nie zabraknie w Państwa domach a nowy nadchodzący okres wytężonych prac polowych upłynie w spokoju
i zadowoleniu z nadchodzących zbiorów...

Wesołego Alleluja !

 Zarząd
Związku Producentów Rolnych 
w Kozienicach 

ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020.

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR. 

Jak informuje ARiMR do 14 marca można składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 r.

Więcej informacji na stronie ARiMR.