W skład Zarządu Producentów Rolnych w Kozienicach w kadencji 2012 - 2018 wchodzą:

1. Włodzimierz Kowalski - Prezes

2. Janusz Oliwa - Wiceprezes

3. Aneta Szewc - Sekretarz

4. Artur Gac - Członek Zarządu

5. Andrzej Grudzki - Członek Zarządu

6. Marcin Ochmański - Członek Zarządu

7. Grzegorz Wrona - Członek Zarządu

 

W skład Komisji Rewizyjnej Związku Producentów Rolnych w Kozienicach w kadencji 2012 - 2018 wchodzą:

1. Tyniecki Grzegorz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Pierzchała Romuald - Członek Komisji Rewizyjnej

3. Bartosiewicz Robert - Członek Komisji Rewizyjnej