8 maja 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nową formę zatrudnienia jaką jest umowa cywilno prawna zwana "umową o pomoc przy zbiorach". Zmiana ustawy określa równiez wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych. 

W ramach ww. umowy będzie można zatrudniać równiez cudzoziemców. 

Materiał informacyjny na temat nowej formy wsparcia.

Przebieg procesu legislacyjnego na ww. ustawą.