Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzono nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 6.5. Są to "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie od 12.09.2016 r. do 11.10.2016 r. w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Zasady, wnioski oraz niezbędne kryteria do ubiegania się o skorzystanie z pomocy znajdują się na stronie ARiMR.