KOK

5 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1297), która m.in. zwiększa limity dostępnych środków finansowych na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu czyli tzw. obszarem D, na lata 2018-2020.

Więcej informacji na stronie ARiMR.

Serdecznie zapraszamy na XV Kozienicki Dzień Ogórka Powiśle 2018 

 

ogórke

Na stronie ARiMR została opublikowana lista określająca kolejność przysługiwania pomocy w naborze na "Modernizację gospodarstw rolnych" przeprowadzonym w 2018 roku. 

Zapraszamy do zapoznania sie z dokumentem.